Beginner guide to grading

Det at grade sine kort er blevet meget populært, især blandt samlere af Magic- og Pokémonkort. Vi modtager naturligvis en masse spørgsmål vedrørende grading af kort, hvorfor vi har lavet denne guide, der muligvis kan besvare de spørgsmål, du skulle have om gradede kort.

En dyr og tidskrævende proces

Mange samlere er blevet interesseret i at få graded deres kort, fordi de har hørt om, hvor meget et kort kan sælges for, hvis det har fået en god grade. Som eksempler kan nævnes en signeret Alpha Black Lotus, der blev solgt for $511.000, og en First Edition Charizard, der blev solgt for $420.000 - nogle helt vilde beløb. Som det første bør det nævnes, at det er rigtigt svært at opnå en høj grade (eller karakter) på sit kort, hvilket også er grunden til, at samlere er villige til at betale svimlende beløb for kort med høj grading. Med til dette hører også, at det er relativt dyrt at få sine kort graded, og derudover tager det som udgangspunkt mellem 3 og 6 måneder, medmindre man er villig til at betale for express service. Af denne grund bør man kun sende kort til grading, som man er sikker på har en vis værdi, så man får de penge tilbage, man har brugt på gradingen, hvis man sælger kortet efterfølgende.

 Black Lotus Charizard Graded

   

Hvad er et graded kort?

At at kort er graded betyder, at et professionelt grading-virksomhed har vurderet kortets stand, og dermed også dets værdi. De mest brugte og anerkendte grading-virksomheder er Professional Sports Authenticators (PSA), Beckett Grading Services (BGS) og Certified Guaranty Company (CGC). Disse firmaer befinder sig alle i USA, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få sine kort graded af disse virksomheder i Europa. Grading-processen indeholder ligeledes en verificering af, om kortet er ægte. Efter dette bedømmes kortets stand, hvorefter kortet forsegles i en hård plastikæske. Grading-skalaen spænder fra 1 til 10, og det er specielt kort, der opnår en karakter på 10, der sælger for mange penge.   

Hvordan vurderes et kort?

Når et kort sendes til grading, bedømmes det på fire forskellige parametre. Disse fire parametre bestemmer i fællesskab kortets endelige og samlede grade.

 

De fire forskellige sub-grades

Centering: Kortets centrering, altså hvor tæt på kortets præcise midte, at motivet er placeret. Der måles både fra toppen til bunden, og fra side til side. En dårlig centrering kan eksempelvis ske, hvis kortet er klippet skævt, og der derfor er en bredere kant i det ene side at kortet.

Corners: Hvor pæne er kortets hjørner? Hvert hjørne bedømmes fra forsiden og bagsiden.

Edges: Hvor pæne er kortets kanter? Kanterne bedømmes, ligesom kortets hjørner, både fra kortets forside og bagside.

Surface: Hvor pæn er kortets overflade? Har kortet ridser, printerfejl, buk eller andre skader, trækker dette naturligvis ned i karakteren.

 

Hvordan beregnes den endelige grade?

Når de fire førnævnte parametre er blevet vurderet og bedømt, får kortet én endelig, overordnet karakter, dette er kortets grade. Selvom et kort er i en god stand med meget lidt skade, vil selv små problemer trække graden betydeligt ned. Som en tommelfingerregel kan et kort ikke få en højere samlet grade end én karakter højere end den laveste karakter, som kortet har fået i de fire parametre.  


Eksempel

Hvis du har et kort, der har modtaget karakteren 10 på tre parametre, men kun har fået 5 på den sidste parameter, kan kortet maksimalt opnå en grade på 6. Eftersom kortet skal have topkarakter på alle parametre, for at få en høj samlet grade, er det utroligt svært at opnå en høj grade. Kort fortalt er det den laveste karakter, der bestemmer kortets grade. Selvom kortet sendes til grading lige efter det er blevet taget ud af boosteren, kan det stadig være beskadiget under produktionen eller være blevet printet med dårlig centrering.

Hvilke kort bør jeg sende til grading?

Der er mange grunde til at få dine kort graded, men det er meget dyrt og tidskrævende. Kortene skal sendes hele vejen til USA og alt efter hvad du er villig til at betale, kan det tage flere måneder. Mange mennesker er interesserede i at få deres kort graded, da det kan øge kortenes værdi, hvis kortet er blevet opbevaret korrekt og derfor opnår en god grade. Sentimentalitet kan også være en grund til at få et kort bedømt, da de er nemmere at sikre, at et kort beholder sin gode stand, efter det er blevet forseglet i beskyttelseshylsteret. Generelt gælder det, at jo mere værdifuldt et kort er, jo mere mening giver det, at få det graded, for at beskytte kortets værdi, og samtidigt sikre, at kortet er ægte. Man bør være opmærksom på, at det er dyrere at få graded sit kort hos Professional Sports Authentication, hvis kortet opnår en høj grade, da de samtidigt garanterer, at kortet er ægte.    

Hav realistiske forventninger, og læs på lektien

Det er vigtigt at have realistiske forventninger til bedømmelsen af dit kort. Grading er ikke bare en måde at tjene hurtige penge på. Den bedste måde at bestemme et korts stand på, er ved at placere det på en sort overflade og undersøge ud fra de fire parametre, der indgår i grading-processen. Du kan eventuelt sammenligne dit kort med andre kort, der allerede er blevet graded, for at få en idé om, hvor god stand dit kort er i. For at opnå de høje karakterer, eksempelvis 9 og 10, skal kortet være næsten perfekt og fejlfrit.

Især Pokémon-kort kan påvirkes meget af ridser eller mærker i holo-foil-overfladen, der i høj grad forringer kortets samlede grade. Ligeledes vil eventuelle hvide pletter rundt langs kortets kanter forringe karakteren markant.  

Grading-terminologi

Mens du undersøger, hvad der skal til for at få et kort graded, vil du støde på forskellige begreber – især med kort bedømt af Beckett og CGC. Nedenfor er en kort forklaring af de vigtigste udtryk og deres betydning:

Basic

Henviser til et kort, hvor karakteren for én parameter er lavere end den samlede grade. Et eksempel ville være, hvis et kort modtager karakteren 9 på tre parametre og en enkelt 8,5, men den samlede grade er på 9. Dette ville blive kaldt en 9-basic. Hvis karaktererne er 9,5, 9, 9 og 8,5, mens den samlede grade er på 9, kaldes kortet et "basic+"

 

Et kort graded 9.5 Basic

Quad

Henviser til et kort, hvor alle parametre har samme karakter som den samlede grade. Et eksempel er, hvis et kort scorer 9, 9, 9 og 9 i alle fire parametre, og den samlede grade også er 9. Dette kaldes en 9-quad. Hvis kortet har karakterne 9, 9, 9 og 9,5 kaldes det en "quad+". Mange samlere kan lide quads på grund af symmetrien. For folk, der jager den højeste gennemsnitlige karakter, er quads også særligt eftertragtede. En quad vil altid være mere værdifuld end en basic. Vær opmærksom på, at det kun er Beckett Grading Services og Certified Guaranty Company, der anvender disse fire parametre (også kaldet subgrades). Hos Professional Sports Authenticators får du kun én enkelt samlet karakter.  

 

Et kort graded 9.5 Quad

Overgraded/Undergraded

Disse udtryk bruges, når man er uenig i en given grade. Kortene vurderes af mennesker, og som sådan kan der godt ske fejl. Der er også kort, som ender med at blive beskadiget, når de forsegles i beskyttelseshylsteret. Nogle mennesker levet højt på at finde og genindsende allerede bedømte kort i håbet om, at kortene får en højere karakter.  

Pop / Pop Report

Alle de forskellige grading-virksomheder har en offentligt tilgængelig fortegnelse over, hvilke og hvor mange kort de har bedømt, samt hvilke karakterer, et specifikt kort har fået. Disse optegnelser kan bruges til at undersøge, hvor sjældent et kort med en bestemt karakter er. For kort med høj værdi, kan det betyde en stor forskel i pris, hvis der kun er et begrænset antal gradede kort, eller hvis du opnår den bedste grade i verden for et specifikt kort. Nogle mennesker tror fejlagtigt, at en "lav pop" betyder, at et kort er værdifuldt, bare fordi der ikke eksisterer mange gradede kopier. Men et værdiløst kort, som ingen samler på, bliver ikke værdifuldt, bare fordi der ikke er mange gradede kopier endnu. 

Hvor meget er mit kort værd?

Så hvad er min Charizard værd? Det er et spørgsmål, vi ofte får. Vores første råd er ikke at blive blændet af et graded kort og deres priser. Alle kan sætte et kort til salg på e-bay, til den pris de har lyst til. Her er dog en lille guide til, hvordan du kan undersøge dit korts værdi:


  • Find den rigtige version af dit kort. Dette gøres bedst ved at søge på kortets navn og 'collector's numbers'
  • Brug e-bay's solgte kort, Cardmarket eller andre sider med kort til salg. Dette kan give dig en idé om, hvad kort som dit normalt sælges for.
  • Husk at være realistisk i forhold til, hvilken stand dit kort er i, og find kort til salg, der har nogenlunde samme stand som dit. Du kan bruge vores guide til kortstand til nogenlunde at bestemme dit korts stand.
  • Undgå at sammenligne priser med gradede kort, selvom det kan være fristende. Dit kort er ikke en PSA 9'er, indtil det er blevet graded og forseglet.

Hvad så nu?

Vi modtager mange forespørgsler om indsendelse af kort til grading. På grund af de lange ventetider hos de forskellige grading-virksomheder, tilbyder vi desværre ikke denne service. Er du derimod interesseret i at sælge en samling eller et graded kort, er du mere end velkommen til at kontakte os på info@thecardcollective.dk
Vi tilbyder også at vurdere dit kort eller din samling. Ønsker du at få din samling vurderet, er startprisen 250 kr. og 150 kr. pr. ekstra time. Til denne pris modtager du en individuel vurdering af alle dine kort, sorteret i et excel-ark, så du har et regneark med dine kort og deres aktuelle værdi. Ud fra dette kan du bedre afgøre, om du vil bruge tid og penge på at indsende dine kort til grading